KS1150 FA

Panel KS1150 FA je stěnový a podhledový akustický panel s jádrem z minerální vlny s vynikající zvukovou pohltivostí.

Kladení panelů může být vertikální nebo horizontální. Akustický panel je určený pro vnitřní aplikace na stěny nebo do podhledu.

Související příslušenství

Informace o výrobku

Panel KS1150 FA je akustický stěnový a podhledový panel určený pro interiérové použití.

 • Izolační jádro z minerální vlny.
 • Vynikající zvuková pohltivost αW=0,55 (L).
 • Třída zvukové pohltivosti D.
 • Vzduchová neprůzvučnost RW=31-35dB.
 • Vysoká požární odolnost.
 • Fasádní systém lze klást vertikálně nebo horizontálně.
 • Standardně dodávané délky jsou v rozmezí od 2m do 6m.
 • Modulová šířka standardně 1150mm.

 •  

  Tloušťka izolačního jádra 60, 80, 100, 120 a 150mm.
 • Přiznané kotevní prvky.

Více informací o akustických vlastnostech stavebních konstrukcí.

Použití

Panely KS1150 FA jsou akustické stěnové a podhledové panely s jádrem z minerální vlny a přiznanými kotevními prvky. Vnitřní plech panelu je v celé ploše perforovaný.

 • Vnikající hodnoty vzduchové neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti.
 • Vhodné pro vnitřní protihluková opatření.
 • Možnost použití pro exteriérové aplikace je nutné posoudit individuálně s přihlédnutím k podmínkám použití a požadavkům.
 • Panely nejsou vhodné pro aplikace do konstrukcí s velkým rozdílem teploty na interiéru a exteriéru (obvodový plášť), do prostor s vyšší vnitřní relativní vlhkostí (>70%) a do prostředí s vysokou korozní agresivitou prostředí.
Rozměry a hmotnost

Možnosti vnější profilace plechu

Akustikpaneele Kingspan KS1150 FA - Außenprofilierung

 

 

 

 

 

 

 


Možnosti vnitřní profilace: Hladký celoplošně perforovaný plech (35%)


Rozměry a hmotnost

d – tloušťka izolačního jádra [mm]

60

80

100

120

150

Hmotnost [kg/m²]

15,80

18,20

20,60

22,90

26,50

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 6m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. Vzhledem k perforovanému plechu bez profilace není doporučeno dodávat panely delší jak 6m, jinak hrozí porušení panelu při manipulaci a montáži.

Materiály

Povrchové plechy

 1. Základní materiál pro výrobu kontinuálně lakovaných plechů z oceli S280GD je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou, a to oboustranným žárově pozinkovaným povlakem Z275 podle ČSN EN 10346 pro finální povrchové úpravy: Polyester, PVDF, Plastisol, Foodsafe.
 2. Austenitická nerezová ocel třídy 1.4301 podle normy EN 10088. Povrchová úprava 2B (IIIc) nebo bez úpravy.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

 • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
 • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,50 mm.
 • Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Vnější povrchové úpravy

 1. Standardní Polyester – PES

Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.

 1. Spectrum™

Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Vnitřní povrchové úpravy

 1. Polyester vnitřní - PEI

Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).

 1. Standardní Polyester – PES

Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.

 1. Foodsafe

Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost a zvukovou pohltivost.

Těsnění

Panely KS1150 FA nejsou standardně vybaveny těsnící páskou v zámku. Panely s perforovaným plechem nejsou vhodné do prostředí s vyšší relativní vlhkostí vzduchu ani do podmínek s vyššími nároky ne průvzdušnost. 

Charakteristika

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu 

[mm]

Součinitel prostupu tepla U

[W/m²K]

600,70
800,53
1000,43
1200,37
1500,30

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.

Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely KS1150 FA s izolačním jádrem z minerálního vlákna jsou klasifikovány třídou reakce na oheň C-s2,d0 (v případě kdy je perforovaná strana panelu vystavená ohni) v souladu s ČSN EN 13501-1. 

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]*Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2
Perforovaná strana vystavená ohniNeperforovaná strana vystavená ohni
60NN
80
100

*EI45

*EW60

*EI60

*EW120

120
150

*Upozornění: uvedené hodnoty požární odolnosti platí pro přímé aplikace a z hlediska použití mohou mít určitá omezení.

Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: (+420) 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu

[mm]

Index vzduchové neprůvzdušnosti RW [dB]Faktory přizpůsobení spektru
C [dB]Ctr [dB]
6031-1-4
8032

-2

-4
10034-2-4
12035-2-5
15033-3-5

Koeficient zvukové pohltivosti α podle normy EN ISO 354:
KS1150 FA tl.100mm, plně perforovaný plech - αW = 0,55 (L),
Třída zvukové pohltivosti „D“ 

Balení a dodávka

Standardní balení - silniční doprava

Panely KS1150 FA se ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.

 Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]6080100120150
Počet panelů v balení
16131087

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Manipulace / skladování / montáž

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Jakost / záruka

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1150 FA vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na vhodnosti použití, agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Barevný odstín

Možnosti interiérové porchové úpravy

 


Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava


SpectrumTM (PUR) - 50μm, záruka až 10let

 


Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50μm, záruka až 10let

 


Upozornění:

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Technický list

Technický list

PDF 0.40 MB

Více

Hlavní charakteristiky

 • Vynikající akustické vlastnosti
 • Zvuková pohltivost
 • Požární odolnost

Související reference