KS1000 AWP

KS1000 AWP je panel se zámkem pro skryté kotvení

Panely lze klást vertikálně nebo horizontálně a lze použít na všechny typy objektů.

 

Související příslušenství

Informace o výrobku

Stěnové izolační panely KS1000 AWP jsou vhodné pro všechny typy budov, včetně representativních objektů s požadavkem na neviditelné kotvení (hlavy šroubů jsou skryty v zámku panelu). Tento typ panelů lze kombinovat s prosvětlovacími panely KS1000 WL.

 • Izolační jádro IPN nabízí vynikající tepelně-izolační a požární vlastností, což dokládá i certifikace u FM Global.
 • Fasádní systém lze klást vertikálně nebo horizontálně.
 • Standardně dodávané délky jsou v rozmezí od 2m do 13,5m (max.18m). 
 • Modulová šířka 1000mm. 
 • Tloušťka izolačního jádra 50, 60, 80, 100, 120, 150mm.
 • Kotvení ve skrytém zámku.
Použití

KS1000 AWP jsou fasádní sendvičové panely se zámkem umožňující zakrytí kotevních prvků.

 • Vhodný fasádní panel pro všechny typy budov.
 • Kotvení ve skrytém zámku nabízí využití panelů i na reprezentativních částech objektů.
Rozměry a hmotnost

Možnosti vnější profilace plechu

 


 

 

 

 

 

 

 

Možnosti vnitřní profilace plechu


 

Řez panelem


 

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka izolačního jádra [mm]

50

60

80

100

120

150

Hmotnost [kg/m²]

10,77

11,17

11,97

12,77

13,57

14,77

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Materiály

Povrchové plechy

 • Základní materiál pro výrobu kontinuálně lakovaných plechů z oceli S280GD je ošetřen antikorozní povrchovou úpravou, a to oboustranným žárově pozinkovaným povlakem Z275 podle ČSN EN 10346 pro finální povrchové úpravy: PES 25, PVDF 25 , Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 – Foodsafe.

Tloušťky ocelových povrchových plechů

 • Standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm.
 • Standardní tloušťka vnitřního plechu 0,40 mm.
 • Jiné tloušťky plechů lze dodat po dohodě se zástupci Kingspan

Vnější povrchové úpravy

 1. Standardní Polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.

 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je polyuretanová pololesklá povrchová úprava o nominální tloušťce 50 μm s lehce zrnitým efektem.
  Nabízí vynikající trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, korozi a UV záření. Vykazuje vysokou míru stálosti barvy a lesku. Díky dobré pružnosti dosahuje vysokou odolnost vůči mechanickému poškození.
  Kingspan Spectrum je k dispozici v široké škále klasických i metalických barev. Neobsahuje chlór, ftaláty ani změkčovadla a je 100% recyklovatelná.

Vnitřní povrchové úpravy

 1. Polyester vnitřní - PEI
  Polyesterová vrstva pro běžné vnitřní prostředí s nominální tloušťkou 15 μm. Standardní barvou je šedobílá (podobná RAL 9002).

 2. Standardní Polyester – PES
  Polyester je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava pro běžné vnitřní i venkovní použití. Nominální tloušťka vrstvy je 25 μm.

 3. Foodsafe
  Foodsafe je speciální netoxický a dobře omývatelný povrch, určený i pro přímý a nepřímý styk s potravinami. Jedná se o povrchovou ochranu na bázi PVC v nominální tloušťce 150 μm. Je určen pro použití v potravinářském průmyslu, resp. pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky.
  Standardní barvou je bílá (podobná 9010)

Další možnosti povrchové úpravy konzultujte s technickým oddělením společnosti Kingspan.

Izolační jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR), s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Podélné spoje panelů KS1000 AWP jsou z výroby opatřeny antikondenzačními těsnícími páskami v zámku, které po sesazení utěsní podélné spoje mezi panely.

V případě zvýšených požadavků z hlediska průvzdušnosti a parotěsnosti, je třeba předem projednat s výrobcem.

V místě příčného napojení panelů se mezi panely a konstrukci montážně aplikuje těsnící páska a spára se vyplní vhodným typem tepelné izolace.

 

Charakteristika

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu

[mm]

Souč. prostupu tepla U pro IPN

[W/m²K]

 Souč. prostupu tepla U pro IPN QuadCore

[W/m²K] 

50

0,469

N

60

0,383

80

0,284

100

0,226

0,18

120

0,187

0,15

150

0,151

0,12

170

0,133

0,11

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Biologické hledisko

Izolační sendvičové panely Kingspan nepodléhají napadení plísněmi, houbami ani hmyzem.
Z panelů se neuvolňují žádné zdraví škodlivé látky.

Požární odolnost

Sendvičové panely Kingspan KS1000 AWP s izolačním jádrem IPN (FIREsafe) nešíří požár po povrchu v požárně nebezpečném prostoru a u podhledů nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Tloušťka izolačního jádra panelu

[mm]

*Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2

Obvodový plášť

Vnitřní příčky
Vertikální aplikaceHorizontální aplikaceVertikální aplikaceHorizontální aplikace

50

 NNení hodnoceno  Není hodnoceno

60

EW15 (i→o) 

*EW15 (i→o)

80

EW15 (i→o)

EI15-ef (i←o)

*EW15 (i→o)

EI15-ef (i←o)

100

120

150

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.


Akustické vlastnosti

Tloušťka izolačního jádra panelu

[mm]

Index vzduchové neprůzvučnosti

RW [dB]

50

25

60

80

100

26

120

150

 

Balení a dodávka

Standardní balení - silniční doprava

Panely KS1000 AWP se ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů-viz tabulka níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka se úměrně snižuje. Standardní výška palety je 1,100 m. Maximální hmotnost palety je 3.000 kg.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm]

50

60

80

100

120

150

Počet panelů v balení

22

18

13

11

9

7

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Manipulace / skladování / montáž

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Jakost / záruka

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2010 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 AWP vyhovují platným stavebním předpisům a normám, odpovídají požadavkům uvedeným v evropské harmonizované normě ČSN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Barevný odstín

Možnosti interiérové porchové úpravy


Možnosti exteriérové povrchové úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava


SpectrumTM (PUR) - 50μm, záruka až 10let


Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50μm, záruka až 10let


EFEKT panely - 160 µm Polyolefin (pro úpravy - euro dub hnědý, růžový dub a bělený dub) nebo 120 µm PVC (přírodní dub).


Upozornění: 

Barvy na této stránce jsou pouze orientační. Při výběru barvy kontaktujte Kingspan nebo použijte vzorník RAL.

Hlavní charakteristiky

Související reference